Úklidová technika - Výroba mopů, prodej úklidové techniky a pomůcek

Obchodní podmínky

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.

Při odběru zboží nad 50.000,- Bez DPH Vaše zboží doručí zdarma naše přeprava.

Cena ze přepravu zboží službou PPL je od 121 Kč.
V případě objednávky většího počtu zboží bude cena přepočítána.
Přesnou cenu Vám sdělíme po přijmutí Vaší objednávky.

Způsoby platby

Existuje mnoho variant úhrady nákupu. Vyberte si tu, která Vám nejvíce vyhovuje.

Platba v hotovosti

Na místě při převzetí zboží. Osobní odběr je možný pouze na adrese provozovny - Boskovice.

Platba dobírkou

Pošleme Vám zboží vybraným dopravcem na dobírku.

Proforma faktura (platba předem)

Zvolíte-li tuto možnost, obdržíte po potvrzení nákupního košíku na svůj e-mail fakturu s veškerými potřebnými údaji tak, abyste mohli pohodlně provést platbu.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky. V této lhůtě musí spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle, směřující k odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží nesmí být poškozeno či nést známky opotřebení a mělo by být vráceno pokud možno v původním obalu. Prodávající vrátí spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Je-li vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží. Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vrácené kupní ceny.

Kupující nemůže odstoupit podle občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, popř. zboží, jehož povahu vrácení neumožňuje,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii

Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s občanskéým zákoníkem možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Neposílejte zpět zboží na dobírku, v tomto případě nebude zásilka převzata. Děkujeme, že si objednáváte zboží, které skutečně chcete.